Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


KI - bogen om ________ intelligens

I 2007 tager jeg _________ til at introducere begrebet ________ intelligens i Danmark ved __ udgive en bog af _____ navn på Børsens Forlag ______ med Bendikte Achen, Inger _____ og Iben Jensen. Bogen _________ hvordan virksomhederne kan skabe __________ på tværs af kulturforskelle _ tværfaglige sammenhæge, ved fusioner, ___ etnisk integration og i _____________ samarbejde ved at bruge _____ kulturelle intelligens. (Bogen er _______ i papirudgave men kan ___ som e-bog.)


En bog og en _____ om kulturel intelligens

Mine medforfattere og jeg _____ det er på tide __ gøre op med den _____________ opfattelse, hvor kultur er ________ med nationalitet, og hvor _____________ kommunikation fortrinsvis handler om __ forstå andre nationaliteter og _____ til deres normer og _____.

Virksomhedernes aktuelle udfordringer er _______ en kulturel kompleksitet, hvor __ ansatte samarbejder på kryds __ tværs af faglige, organisatoriske, ___________, nationale og erfaringsmæssige forskelle. ___ kommer de traditionelle kulturteorier ___ 1980'erne til kort, for ___ giver ikke mening at ________ en kollega til kun __ være en repræsentant for __ nationalitet, der kan beskrives ___ bestemte nationale kulturtræk ___ noget statisk i personligheden.

I praksis er det ____ brugbart med det brede ____________, hvor personers tanker og __________ er præget af deres _____ slags tilhørsforhold i den __________ kompleksitet. Det er også ____ relevant i virksomhederne med __ dynamisk kulturbegreb, hvor kulturer __ sociale konstruktioner, for så _______ det om at udvikle ___ konkrete samarbejde på tværs __ forskelle, i stedet for ____ at beskrive mulige barrierer.

Jeg er tiltrukket af ___ nye begreb 'kulturel intelligens', _____ det insisterer på, at ________ forståelse af sig selv __ andre skal suppleres med ___________ drivkræfter og konkrete handlinger, ___ der for alvor kan ______ bro mellem mennesker med ___________ baggrunde og synsvinkler. Begrebet __ allerede i brug med ____ forskellige definitioner, men forfatterne ___ USA, UK og Singapore _________ kun på nationale forskelle __ bruger det gammeldags kulturbegreb. ___ er brug for en __ version af begrebet med _____ i et moderne kulturbegreb __ en skandinavisk tankegang og ___ blik for virksomhedernes kulturelle ____________.

Min definition af kulturel ___________ er: Evnen til at _____ et frugtbart samarbejde med _________, der tænker og handler __________ end en selv. Det __ således en relationskompetence, som ___ ikke giver mening at ____ hos enkeltpersoner, for det __ først i resultatet af ___ konkrete møde med andre _________, at det viser sig, __ deltagerne er lykkedes med __ være kulturelt intelligente.

På baggrund af bogen ______ jeg inviteret til at _______ om og undervise i, _______ ledere og medarbejdere kan _____ et konstruktivt samarbejde ved ________, ved tværfagligt samarbejde, i ______________ og i tværnationale sammenhænge.

I årene efter bogens _________ bliver jeg bedt om __ skrive en række artikler, ___ sætter det nye begreb ___ i forskellige sammenhænge og _____ bud på, hvordan denne _______ kan løfte virksomhedernes resultater. ___ jeg ser tilbage tror ___ ikke, at jeg kan ________ andre at modernisere et ________ eksisterende begreb. På den ___ side skaber begrebet om ________ intelligens ny opmærksomhed om ____________ i Danmark, men på ___ anden side har det _____ skabt forvirring, at divergerende ___________ og arbejdsmetoder lanceres under _____ begreb. Det prøver jeg __ råde bod på gennem ____ hjemmesider, hvor min teori __ arbejdsmetoder beskrives og gennem ____ artikler. [ Hent artiklerne ].

 


Hjemmeside for Elisabeth Plums _______ med kulturel intelligens

Klik dig videre til ___________ om Elisabeth Plums arbejde ___ kulturel intelligens her .

Køb kulturel intelligens som _-___ på Saxo

Klik dig videre og ___ bogen som e-bog på ____. Klik her