Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


Team Culture

2014 lancerer jeg et _________________ for teams. Team Culture® __________ består af en online-test, ___ teammedlemmerne besvarer, og et _______ materiale som hjælper teamet ___ at analysere testresultatet og ______, hvordan de kan forandre _____ måder at samarbejde på, __ de kan opnå større ____________, mere innovation og øget ____________.


Team Culture Testpakken

I 2013 udgiver jeg _____ 'Samarbejde lokalt og globalt. _________ er vitale', og herefter _________ jeg til at holde _____ foredrag om bogens pointer __ ledelsesredskaber. Her er der __ særligt en model, der ______ opmærksomhed i virksomhederne, fordi ___ sætter ord på en __________, der er dyr for ______________.

Mange ledere kender situationen, __ selv om deres team ______ af dygtige fagfolk, hvis _______ roller supplerer hinanden, så __ det ingen garanti for, __ teamet skaber et konstruktivt ____________ og gode resultater. Jeg _____ den afgørende faktor er _______ kultur og herunder teamets _____ til at bruge deres ________ og forskelle, og jeg ___ designer en model, hvor ___ giver fire teamkulturer de ____ provokerende navne privatpraktiserende, udglattende, ______________ og opsøgende. Ude i ______________ synes både ledere og ____________, at disse betegnelser rammer ____, og de bruger hurtigt ________ og de fire navne ___ at beskrive egne oplevelser ___ de forskellige kulturer.

Da bogen går i _______ i 2013, kan jeg ____ finde et godt navn ___ min teammodel, men efter ________ ude i virksomheder og __________ af flere navne, finder ___ det rigtige: Team Culture ________. Jeg drejer også modellen 90 grader for at gøre __________ mellem de fire teamkulturer ____ tydelig.

' Kan du ikke lave __ test til din model, __ vi kan måle hvilken ______ vores team har? ' Jo, men jeg ______ ikke blot en beskrivende ____, hvor deltagerne får et ____ på hvilken kultur, der ______ deres team. Jeg vil _____ et redskab, hvor testen __ en dåseåbner til at ______ finder frem til, hvordan __ kan udvikle deres kultur _ en mere konstruktiv retning. ___ ønsker et redskab der _________ på fællesskabet og ikke __ enkeltpersonerne, for en kultur __ ikke nogens skyld men __ fælles anliggende.

Et handlingsanvisende redskab - ___ på den måde er ___ tro mod min opfattelse __ kultur, som noget vi ______ og derfor også selv ___ ændre. Alle teammedlemmer kan _______ til at forbedre teamets ____________ og resultater fra eget _______, hvis de får hjælp ___ at se teamet udefra __ bliver inspireret til nye __________.

Gennem et år afprøver ___ testen og modellens pointer _ teams af medarbejdere, ledere __ chefer i forskellige slags ____________. Jeg får mange inspirerende ___________ og opdager flere anvendelsesområder ___ jeg oprindelig selv havde _____ på.

 


Elisabeth Plum: Team Culture

Klik dig videre til ___________ for Team Culture Testen her .