Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


Den engelske bog - __ – The art of _______ cultural complexity

I 2008 udgiver jeg _____ 'Cultural Intelligence. The art __ leading cultural complexity.' i __________ med Bendikte Achen, Inger _____ og Iben Jensen. Det __ med få ændringer en ____________ af den danske bog '________ intelligens' fra Børsens forlag 2007. Bogen udkommer på Middlesex __________ Press, og det markeres ___ en reception på den ______ ambassade i London.


Den engelske bog - __ – The art of _______ cultural complexity

Middelsex University Business School (______) beder mig bidrage til ___________ af et nyt globalt ____________, der skal udvikle deltagernes __________ intelligens, så de kan ________ den stigende kompleksitet med _________ teorier og redskaber. Flere _______ virksomheder er på udkig _____ et nyt kulturparadigme og _______ op det nye lederprogram, ___ netop som første hold ____ sammensættes i 2008, rammer ___ globale finansielle krise og _______________ udviklingsaktiviteter stopper.

Den engelsksprogede bogs undertitel '___ art of leading cultural __________' er et signal om, __ her præsenteres en ny __________ af begrebet kulturel intelligens. ___ bliver inviteret til at __________ den nye tilgang ved _____ universiteter i USA, så _ 2009 holder jeg oplæg ___ lærere og studerende i ___ Francisco, Seattle, New York ____ og Washington DC.

Det er inspirerende for ___, at komme i dialog ___ nordamerikanske kolleger på kulturfeltet. ___ møder mange, der også _____ efter måder at begribe ___ voksende kompleksitet og brugbare ____________ til de forældede kulturteorier, __ man kan hjælpe virksomhederne ___ deres aktuelle udfordringer. Der __ tøbrud på vej på ____________.

 


Hjemmeside for Elisabeth Plums _______ med culturel intelligence

Klik dig videre til ___ engelsksprogede hjemmeside her .

Du kan også klikke ___ og købe bogen hos _____ Publishing ( original udgave ) – eller køb bogen __ Amazon her ( print on demand ).