Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


 

Elisabeth Plum: Kontakt & _______

Når jeg præsenteres for __ ny opgave i en __________, prøver jeg at sætte ___ ind i en større __________, så vi kan løfte _______ fra symptomerne og se ______ af de mange udveje __ løsningsmuligheder. Denne kompleksitet må _________ ved at bruge mange _____ at udvikle mennesker og ______________ på, og her kombinerer ___ den viden, jeg har _________ gennem mange år. Du ___ kontakte mig for et _____________ møde ved at sende ___ en mail - info@team-culture.dk - og nedenfor ___ du oversigten over mine _____________.


Elisabeth Plum: Arbejdsfelter

Ledelses- og organisationsudvikling
   
Ledertræning · Forandringsledelse · Procesledelse · Teambuilding · Kvinder i ledelse

Interkulturel udvikling
    Kulturel Intelligens   · Fusionsledelse

Ledertræning

Udvikling af erfarne eller ___ ledere gennem et gruppeforløb, ____ deltagerne individuelt og sammen ______ deres lederkompetencer. Indholdet er _.___. personligt lederskab, ledelsesteorier, lederroller, ______________ forståelse, strategisk kommunikation, lederen ___ coach, håndtering af grupper, _____________________ og opbygning af en _______ organisation. Her er ingen ____________ cases men i stedet ______ der vigtige problemstillinger hentet __ af deltagernes egen hverdag.

Forandringsledelse

Bistand til at mindske ____________ og effektivisere ændringsprocessen i ______________ under forandring. Det hænder, __ modstand mod forandring snarere __ modstand mod dårlig forandringsledelse. ___ er vigtigt at øge ________ evner til at skabe __ effektiv sammenhæng mellem strategier __ konkret ledelsespraksis, og at ___ medarbejders evne til at __ det bedste ud af __ omstillingssituation. Klare visioner og ___, åben kommunikation og stor _________ ansvarlighed er vigtige ingredienser _ et dynamisk samarbejde om ______________.

Procesledelse

Nogle processer gør man _____ i at lade en _______ proceskonsulent lede. Det kan ____ strategiprocesser eller beslutningsprocesser, hvor ___ er meget forskellige interesser __ afgørende ting på spil ___ den enkelte organisation. Når __________ brydes må lederne have __ til at koncentrere sig __ det vigtige indhold, og ___ kan være svært samtidig __ skulle holde overblikket og ____ sol og vind lige. ___ ekstern proceskonsulent kan jeg _____________ processen i samarbejde med ________, samt styre også de ____________ og kaotiske faser af _________.

Teambuilding

Etablering af nye grupper __ nyorientering af eksisterende grupper ___ at kunne arbejde effektivt __._. på tværs af kulturelle __ personlige forskelligheder. Det drejer ___ om at få øget _______ i roller og mønstre _ samarbejdet samt opmærksomhed på _____ handlemuligheder. Bistand til at ______ fastlåste roller og til __ udfolde flere ressourcer i _______. Fokus på hvordan det _________ samarbejde kan forbedres i _______ til gruppens opgave samt _____ til at opbygge en ____ direkte og dynamisk kommunikation ___ øget evne til at ____ af egne erfaringer.

Når et team skal _____ innovation, er gruppekulturen afgørende, ___ den kan fx være ______ af stærk konsensus som ______ nye ideer eller af ______ og faglig nysgerrighed, der ___ åbne til skjult innovationspotentiale. ___ har designet Team Potentiale ________™ der beskriver fire gruppekulturer. ___ hjælp af en test ______ gruppen frem til, hvordan __ får bedre adgang til _____ innovationspotentiale.

Fusioner og interkulturel brobygning

Ved en fusion er ___ vigtige økonomiske, tekniske og _________ spørgsmål at arbejde med. ___ er dog ofte de "bløde" dele af fusionen - ___ kulturelle dimension - der _____ om en fusion giver ___ ønskede synergi eller lige _______ giver en dårligere situation ___ før fusionen med modarbejde, _________ og nøglemedarbejderes afsked. Derfor __ det en god idé __ inddrage den kulturelle dimension __ tidligt som muligt i ________________, så man kan forebygge ___________ og få mest muligt _____ af forskellene mellem de __ virksomheder. Udgangspunktet er, at ___ er tale om virksomheder ___ hver deres historie, kultur __ værdier, der sammen evner __ skabe noget nyt og _____. Læs mere i interviewet ___ mig: "Fusioner og opkøb: ___________________ skal være en medspiller" _ Ledelse i Dag, nr. 53, 2003.


Referencer til min konsulentbistand ___ kommunal fusionsledelse og interkulturel __________

Min bistand i den __________ integration består f.eks. i:

  • - Ledelsesrådgivning
  • Analyser gennem interviews og ____________
  • Seminarer om værdier og ______ samt om spilleregler og __________ for samarbejdet
  • Kurser i interkulturel forståelse __ samarbejde
  • Coaching af arbejdsgrupper og _____________

Foredrag
:

Fusioner - det er ____ at glemme den kulturelle ___________!
    - Vigtige faser _ fusionsprocessen - glæder og _____________
    - Virksomhedskulturen - __ kæp i hjulet eller __ vigtig løftestang
    - Forskellige typer ________ - skab klarhed
    - Dyrekøbte erfaringer ___ ind- og udland
    - Gode råd ___ en konstruktiv integrationsproces

Samarbejde på tværs af __________ forskelle
    - Vigtige dimensioner _ de nationale og andre ________
    - Fælder og ___________
    - Det kulturelle ________ kan føre til læring
    - Kulturel brobygning _______ i virksomheden
    - Kommunikation på _____ - Hvordan får man ________ i tale?
    - Kulturel selvforståelse __ nøglen


Internationale fusioner
Siden 1997 har jeg _____ tilknyttet det internationale konsulentfirma Inter Cultural Management __________ som i 20 __ har arbejdet med interkulturel _______ ifm. nationale og internationale ________. ICM har bl.a. udviklet __ model (Culture Bridging Fundamentals ©) som kan effektivisere integrationsprocessen _ en fusion, idet den ________ de fusionerede virksomheders ligheder __ forskelle når det f.eks. ______ ledelsesstil, beslutningsprocesser og måder __ løse problemer på. Modellen ________ både de nationale, de __________________ og de funktionelle kulturer __ kan pege på, hvilke __________ dimensioner, det er vigtigst __ arbejde med for at ____ en vellykket integration.

Culture Bridging Fundamentals© præsenteres _ bogen Successful Mergers, Acquisitions and _________ Alliances som ICM udgav _ 2002 på MacGraw Hills. _____ indeholder mange cases - ____ danske. Læs mere om _____ på nedenstående website www.icmassociates.com .

Kvinder i ledelse

Det er tegn på __ veldreven og moderne virksomhed, ___ både kvinder og mænd __ repræsenteret i ledelsen, men _____ steder mangler der kvindelige ______. Det kan der være _____ årsager til, og der __ mange myter, følelser og ______________ på feltet. Derfor er ___ vigtigt at have en _________________ tilgang, hvor man arbejder _____________ og fokuserer på virksomhedens _______ af at få flere _______ i ledelsen.

Rådgivning

Konsulentbistand til at afklare, _______ udbytte virksomheden kan få ___ at øge andelen af _______ i lederjobs. Hvor trykker _____ og hvor findes potentialet? ___ kan være brug for __________ af resultaterne af hidtidigt _______ på feltet og/eller inddragelse __ relevante erfaringer fra andre ____________. Hjælp til at målrette _________ ved brug af en __________ model, der kobler virksomhedens _________ med udvalgte metoder og _________. Støtte til udvikling af ________, mål og plan for ______________.

Foredrag

Kvinder i ledelse - ___ kvindesag til forretningsstrategi

  • Hvilket udbytte kan virksomheden __ ved at få flere _______ i lederjobs?
  • Hvad siger forskningen på ______?
  • Myter og realiteter om _______ og mænd og ledelse?
  • Konkrete erfaringer fra forskellige ____________
  • Ideer og værktøjer til __ øge andelen af kvinder _ lederjobs