Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


Bogen: Samarbejde lokalt og _______

2013 udgiver jeg bogen '__________ og globalt og globalt – forskelle er vitale' på _________ Business. Bogen er skrevet __ baggrund af mine erfaringer ___ rådgiver og konsulent i _____ typer organisationer. Den indeholder __ række cases med navngivne _____________ konkrete udfordringer og deres _____ at håndtere dem på.


Samarbejde og globalt og _______ – forskelle er vitale

I 2012 har jeg _________ mange praktiske erfaringer med __ hjælpe virksomheder med at _______ kulturel intelligent samarbejde for __ skabe gode resultatet i ________________, tværfagligt arbejde, projektledelse og _____________ ledelse. Desuden er den _______ bog ('Kulturel intelligens') udsolgt _ den danske udgave, så ___ får lyst til at ______ en ny bog, hvor ___ kan videregive de nye ______, pointer og modeller, som ___ har udviklet sammen med ______________.

Ud over at bruge _____ fra mit eget arbejde ___ virksomhederne, interviewer jeg også __ række chefer og ledere ___ at få deres praktiske __________ med at skabe resultater __ tværs af alle mulige _________ i ind- og udland.

En drivkraft bag den ___ bog er, at jeg ___ give et kritisk alternativ ___ den måde ordet kultur ______ brugt på i Danmark, ____ der ofte menes 'nationalitet' _____ 'etnicitet'. Det traditionelle kulturparadigme ___ 1980'erne med Hofstede og ______ nationale kategoriseringer er stadig ______ dominerende på business-skoler og _ virksomhederne, selv om dette _________ er ude af trit ___ virksomhedernes meget mere komplekse ___________. Disse beskrivelser af tyskere, ___________, danskere mv. er tillokkende _____ og underholdende at arbejde ___, og så taler de ___ det rationelle og frister ___, at man kan forudsige, _______ andre agerer og tænker. ___ så nemt er det ____ i virkeligheden, og det __ flere og flere i ______________ begyndt at gøre opmærksom __.

Det er straks mere ________ at se den kulturelle ____________ i øjnene, for så _______ man, at det ikke ___ er 'fremmede folkeslag', der _____ tænker og handler anderledes ___ en selv, men også __________ i udviklingsafdelingen og sidemanden ___ en anden uddannelse. Det __ også mere krævende at _____, at det ikke er ___ at forstå andre, men __ man selv er 'eksotisk' _ andres øjne og at ___ selv må gøre noget ___ at skabe et frugtbart __________ på tværs af alle ______ forskelle.

Jeg skriver min nye ___ for at komme i ______ med de ledere, der __ begyndt at være kritiske _______ de simplificerende teorier om ______, og dem som ønsker __ høste forskellenes positive potentiale ______ nye tilgange og redskaber. ___ skriver også til de _______, der er på udkig _____ alternativer til de traditionelle ________ til kultur, tværfaglighed og _____________. Derfor undgår jeg ordet ______ i titlen, og bogen ______ til at hedde 'Samarbejde ______ og globalt. Forskelle er ______.'

 


Elisabeth Plum: Samarbejde lokalt __ globalt

Læs mere på bogen &____;__________ lokalt og globalt"'s egen __________ her .