Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


Bogen fra 2001: Mangfoldighed ___ virksomhedsstrategi

I 2000 tager jeg _________ til den første danske ___ om mangfoldighed, som får ______: 'Mangfoldighed som virksomhedsstrategi. På ___ mod den inkluderende organisation.' (_________ 2001, nu udsolgt fra ________) Bogen skrev jeg sammen ___ Dorte Cohr Lützen og _________ Jacobi.


Bogen fra 2001: Mangfoldighed ___ virksomhedsstrategi

Hele mit arbejdsliv har ___ fokuseret på menneskelige og _______________ forskelle, og på hvordan __ både giver problemer og ___ muligheder. Først som forsker __ underviser på arbejdsmarkedsområdet og ___ sociale felt og senere ___ intern og ekstern konsulent _ forandringsprocesser, tværfaglige projektledelse, teambuilding, ____________ ledelse og kulturel kompleksitet. ____ vejen har jeg haft ____ glæde af min uddannelse ___ kultursociolog fra Københavns Universitet.

I bogen fra 2001 ____________ mine medforfattere og jeg ___, at mangfoldighed som begreb ____ dække en bred vifte __ menneskelige forskelle og at ___ er vigtigt at koble ___ til arbejdsresultaterne. Vi ønsker, __ vi i Danmark undgår ___ ensidige fokus på etnicitet __ køn, som man på ___ tidspunkt har i USA, __ og Canada, hvor begrebet diversity management var opstået. Vi _____, at et ensidigt fokus __ minoritetsgrupper sætter mennesker i ___ og kun ser på __ negative aspekter af forskelle.

I stedet fremhæver vi, __ de relevante menneskelige forskelle __ arbejdspladsen ikke bare handler __ køn, alder, etnicitet og _______ orientering, men også om __________, arbejdsfunktion, erfaring og organisatorisk _________. For det drejer sig ____ blot om at give ____ medarbejdere lige muligheder, men ____ om at virksomhederne skal _____ fordelene ved medarbejdernes forskellige ____________ og kompetencer. Vi ønsker, __ de to tilgange 'ligestilling' __ 'forskelle som ressource' skal ___ sammen og knyttes til ____________ på bundlinjen.

Men som bekendt bliver _____ mangfoldighed synonymt med etnisk _____________ de første mange år _ DK, og der bliver _____ koblet til de andre ___________________ som køn, alder, seksuel ___________ og funktionsduelighed. Vi er ___ for tidligt ude i _______ med den brede mangfoldighed ___ i 2001.

Peter Høgsted er på ___ tidspunkt topchef for IKEA _______, og han og jeg _____, når vi holder oplæg __ de samme konferencer. Vi ______ at få noget humor ___ i mangfoldighedsdebatten og han ________ vi skriver en bog ______. Vores uhøjtidelige fabel bliver ______ i 2003, og bruges __._. til medarbejderudvikling i IKEA _ dansk og engelsk version.

Efter et par år ________ jeg det danske mangfoldighedsfelt, ____ jeg dog først skriver __ artikel, hvor jeg søger __ bringe orden i den _________________, der hersker. Jeg giver ____ ideer til hvordan man ___ arbejde mere målrettet på ______. [ Klik her og få ___ artikel fra 2004 - ___ med artikel ]

Min brede tilgang til _____________ giver mig flere internationale _______, fx som programleder af '________ the Boundaries' et europæisk _________________ for offentlige topledere.

 


Elisabeth Plum et al.: _____________ som virksomhedsstrategi (2001)

Lån et eksemplar af _____ "Mangfoldighed som virksomhedsstrategi" på ___________