Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605&____;&____;&____;&____;&____;  
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


  Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


Elisabeth Plum

Erfaren ledelseskonsulent, interessant forfatter __ inspirerende foredragsholder. Har på ___ seneste udvikler flere innovative _________________. Elisabeth er mag. art. _ kultursociologi og psykoterapeut med ________ i organisationspsykologi.


Elisabeth Plum

For Elisabeth Plum er ______ mellemmenneskelig forståelse på tværs __ forskelle på arbejdspladsen ikke ____ en sympatisk tanke, men ____ noget der kan aflæses __ bundlinjen. Hun arbejder både ___ de tætte menneskelige relationer __ gruppeplan og med de _____ linjer på det organisatoriske ____, og kombinerer en ekspertise _ kultur med sine solide __________ med forandringsledelse og ledelsesudvikling.

Elisabeth Plum er ukonventionel __ har i mange år _________ vanetænkningen på kulturfeltet. Hun _____ alternativer til mainstream-metoderne og __________ til at gå nye ____, der passer bedre til __ aktuelle udfordringer. Hendes redskaber __ arbejdsmåder bygger på den ______ teori og på aktuelle __________ fra samarbejdet med forskellige _____ virksomheder i ind- og ______.

Elisabeth er ikke typen ___ leverer 50 ens kurser, ___ er derimod optaget af _______ hun bedst kan opbygge _______________ egne kompetencer ved at _______ og undervise ledere og __-____.

Elisabeth har arbejdet indenfor __-_______ siden 1986 først som ________- og organisationskonsulent i DSB __ siden 1995 fra eget _____. Tidligere var hun ansat ___ forsker og underviser på ________ Universitetscenter, hvor hun nu ________ som censor. I 2007 – 2010 var hun gæsteprofessor ___ Middlesex University Business School _ London.