Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Juni 2014

Genopdag hjælpsomhed og fællesskab

Idé til jeres arrangementer _ efteråret – Team Potentiale™ ______

Spilleregler til at gøre ________ gode

Anbefaling: Tal samarbejdet frem

Anbefaling: Ledere motiverer deres ____________ forkert

 

I mange år har ___ været fokus på det ____________ niveau og hvordan hver _____ og medarbejdere kan udvikle ___ selv og optimere egne __________. Coaching, udviklingssamtaler og individuel _____ har været i højsædet, __ håndtering af stress og ____&_____;______ har fokuseret på, hvad ___ enkelte kan gøre for __ undgå det og for __ håndtere det.

Men jeg tror pendulet __ ved at svinge væk ___ den individualistiske kultur. På ___ seneste har jeg hørt _____ ledere tale om, hvordan ___ skal sætte ind på ___ organisatoriske niveau og i _____________ for at skabe bedre ___________&______; og bedre resultater. Og ___ kan man jo gøre _&_____; flere måder.

Idé til jeres arrangementer _ efteråret – Team Potentiale™ ______

Måske er du ved __ planlægge efterårets aktiviteter. Og _&_____;___ ønsker du, at I _&_____;_ ny viden om, hvordan _ kan bruge hjælpsomhed og _&_____;________ på en måde, der ___ ses på bundlinjen. Du ___ smugkigge på min nye _______, som lanceres til september. ___ kan du læse om __ testpakke, der er en _&_____;__&_____;____ til at aktivere teamets _______ ressourcer, så teamet udvikler __ mere konstruktivt, ansvarligt og _________ samarbejde på tværs af __ indbyrdes forskelle. Klik dig ______ og hør fra andre  eller  få mere viden .

Spilleregler til at gøre ________ gode

Der findes nogle enkle ____________________, som hjælper til et ____ holdspil, hvor man aktiverer _________ kompetencer. Spillereglerne stammer fra ______________ og hedder 'se, sig __ og gør god', og _&_____;_ i kort form ud _&_____;:

  • Se ’ drejer sig om, __ hvis fagligheder skal gøre ________ gode, så skal de _____ øjnene på den fælles ______, som var det bolden _ en håndboldkamp
  • Sig ja ’ betyder, at reagere ________ på de indspil, man _&_____;_ fra andre. At afvise ______ udspil svarer til at ____ bolde falde på gulvet, ____ et ja er at ___&_____;___ sig for at nå __ bold
  • Gør god ’ betyder at kvalificere ___ andens udspil. Ikke være _________ og søge det perfekte ___ fra sin egen fagligheds __________

Læs mere om denne _________ i min bog 'Samarbejde-lokalt-og-globalt' (2013) Klik dig videre til ______ hjemmeside her .

Anbefaling: Tal samarbejdet frem

Claus Elmholdt og Morten ____ Fogsgaard har skrevet en ____ artikel om, hvor vigtigt ___ er, at vi vælger __ rette ord om det __&_____;__&_____;____ samarbejde. Ordet snitflade betoner ____________ mellem dem der skal __________, mens forfatterne argumenterer for _____ samarbejdsrum til at betone _&_____;_____&_____;_____ og de fælles mål _&_____; tværs. Klik dig videre __ læs artiklen her .

Anbefaling: Ledere motiverer deres ____________ forkert

Peter Holdt Christensen er ___ med riven ift. den _________________ kultur, for organisationer bygger _&_____; fællesskabets formåen, som han _______. Derfor skal lederen fokusere _&_____; kollektive belønninger fremfor individuelle. ___ handler om at styrke ______________ motivation til fællesskabet og _____ forståelse af, hvordan fællesskabet _&______;_ en forskel. Klik dig ______ og læs artiklen her .

Sommer hilsner fra
- Elisabeth Plum