Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader
Nyhedsbrev, September 2013 Ud med Belbin? Team Potentiale Modellen™ Efterlysning: Vil I teste ______? Ny artikel: Når mangfoldighed ______ for snævert Anbefaling: Moderne ledelse: Den __________ slagside

De fleste kender Belbins _____ om de otte sociale __________, der supplerer hinanden, så ______ kan producere resultater. Teorien __________ den vigtige pointe, at _________ er vitale for teamet. ___ jeg har altid syntes, __ Belbins tilgang var for _______, og at man skal _____ på med at sætte _&_____;______ på folk. En ny ___________________ kan betyde, at man ________ en anden teamrolle end _ sit forrige team, for ___ kommer an på personsammensætningen, _&_____; hvad de andre gør __ på situationen.

Hertil kommer at selv __ drømmehold af kompetente mennesker, ___ supplerer hinanden, ikke er __ garanti for gode resultater, ___ det vigtige er ikke, ____ gruppedeltagerne ER, men hvad __ GØR, når de er ______. Dvs. hvilken gruppekultur de ______.

Team Potentiale Modellen™

Hvis teamets opgave er __ skabe innovation, er gruppekulturen _&_____;____ vigtig. Den kan fx _&_____;__ præget af stærk konsensus, ___ hæmmer nye ideer, eller __ tillid og faglig nysgerrighed, ___ kan åbne til skjult _____________________.

Jeg har designet Team __________ Modellen™, der beskriver fire ______________: De privatpraktiserende, de udglattende, __ grøftegravende og de opsøgende. _____ karakteristika er ikke noget _________________ ER, men en social _______ de SKABER sammen. Noget __ får frem i hinanden _ netop den situation. TPM™ ___ fokus på modne teams, ___ skal præstere nytænkning, men ___ også være relevant for _____ slags teams.

Du kan læse en __&_____;_________ af modellen i min ___ Samarbejde lokalt og globalt – forskelle er vitale . Du kan downloade _&______;____ del af kapitel 4 her .

Efterlysning: Vil I teste ______?

Jeg har udviklet en ____ til Team Potentiale Modellen™ __ søger udviklingsteams, der vil ___&_____;___ to timer til at _____ prototypen. Udbyttet er en ____________ og gode råd om, ____ der skal til for __ udvikle en kultur, så _______ får bedre adgang til _____ innovationspotentiale.

Er I interesseret i __ teste testen, så kontakt ___ her: ep@plum.co.dk

Ny artikel: Når mangfoldighed ______ for snævert

Ordet mangfoldighed blive ofte ________ som noget, der har ___ menneskers etniske baggrund at _&______;__, og måske også køn, _____, funktionsduelighed og seksualitet. Men ____ virksomhederne vil bruge medarbejdernes _________ til at skabe nytænkning, _&_____; er dette en for __&_____;___ tilgang til forskelle. Der ____ fokus på mange flere __ medarbejdernes sider som fx __________, arbejdsfunktion, erhvervserfaring og personlige ___________. Læs mere i en ____ artikel jeg har skrevet _&_____; lederweb.dk. Klik dig videre ___ artiklen her .
 

Anbefaling: Moderne ledelse: Den __________ slagside

Christian Ørsted har for _____ skrevet debatbogen Livsfarlig ledelse, __ han har også en _______ vinkel på tendensen til __ individualisere sociale dynamikker. I __ artikel opsummerer han bogens ____________: At nutidig ledelsespraksis har _____ skyggesider, der er skadelige ___ vores trivsel og produktivitet. _&_____;_ artiklen i ledelseidag.dk her .


Sensommerhilsner fra
- Elisabeth Plum