Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Aug 2015

3 veje til bedre ___________

Interaktion - ikke en-vejs-kommunikation

De 3 veje til _____ videndeling

Kom til min workshop _&_____; KL's ledertræf

Få inspiration til teamledelse 29. oktober

Anbefaling: Læs artikel om ___________

 

Den nye sæson bliver ___ sædvanlig fyldt med en _____ møder, for de er _____-_____________ produktionshal. Det gælder om __ få mest mulig værdi __ af alle de gange ___ mødes med kollegerne, for ___ foregår videndeling, og den __ en afgørende konkurrencefaktor. Den __ nøglen til innovation, effektivisering __ løsning af umulige problemer. ____ videndeling går virksomhederne i __&_____;.

Tanker og ideer vokser ___ at blive delt; modsat _____ på mødebordet som bliver mindre ____ gang der bliver spist __ stykke. Videndeling kan dog _&_____;__ mere eller mindre givtig __ den foregår ikke automatisk.

Interaktion - ikke en-vejs-kommunikation

Videndeling betyder at viden udveksles ______ professionelle mennesker for at _&______;__ til udvikling af ny _______, nye produkter og smartere _&_____;___ at gøre tingene på. ___ sker ikke videndeling gennem _____-__-______ eller anden envejskommunikation eller ____ gennem udveksling af information.

Videndeling opstår i interaktionen ______ personer med forskellig synsvinkler, ___ de i fællesskab optrævler, _______&______;___, bygger ovenpå og vender _&_____; hovedet i deres bestræbelser _&_____; at løse komplekse problemer.

Videndeling er derfor deling __ kompleks viden, som er ________, situationsafhængig og ofte tages ___ givet af dem, der ___ den. Derfor hjælper andres 'dumme' spørgsmål til at lokke _____ viden frem og gøre ___ tydelig.

De 3 veje til _____ videndeling

Ledelsen har selvsagt et _&_____;_____ ansvar, men lige meget __ du er medarbejder eller _____ kan du bidrage til, __ I skaber mere videndeling _&_____; jeres møder:

  1. Stil jer ikke tilfreds ___ koordinering, hvis det er ___________ I har brug for. Mange grupper bruger _____ tid på at mødes, ____ sammen og koordinere en _____, men ofte er det ___ enkel viden, der udveksles, __ det rykker ikke mærkbart _&_____; resultaterne. Hvis I vil ____ indblik i hinandens måde __ se og tænke problemet _&_____;, må I mødes om __ konkret problemløsning. Tæt på _______ bliver det nemmere at ______ spørgsmål til det, hinanden _____ for givet, og opdage ____ og andres vaneforestillinger.
     
  2. Skab forskellige rammer og ______ til videndelingen. Hvis videndelingen altid _____&_____;_ på de samme måder, ______ udfaldet forudsigeligt, for der ____&_____;_ en fast rollefordeling og _____________ glider over på autopilot. ____ afveksling mellem forskellige mødeformer __ samtaleformer. Opløs de sædvanlige __________ præferencer, så I skiftes ___ at være kreative, kritiske, ____________, realistiske, brugerfokuserede, økonomifokuserede mv. ___ konstellationer kan kaste lys _&_____; uventede vinkler.
     
  3. Forlad komfortzonen. De fleste foretrækker __ videndele med folk de ______ og kan lide, men ___ hæmmer produktionen af nyskabende ________ viden. Hvis videndeling skal _________, må I forlade jeres ___________. I må opsøge helt _____ og måske irriterende synsvinkler ___ kolleger, som I ikke ______ at tale så meget ___. I må vove at ______ jer på hinandens områder __ stille 'dumme' spørgsmål for __ få adgang til det ____, der gemmer sig i _____________ af vaneforestillingerne.
Kom til min workshop _&_____; KL's ledertræf

På KL's Ledertræf 23. _________ i Kolding holder jeg ________. Temaet er hvordan vi _&______;_ op med privatpraktiserende faglige ________ for at skabe fælles ___________ til løsning af de _______ tværgående opgaver.

Læs dette korte interview ___ mig om workshoppen: www.kl.dk/ledelse

Få inspiration til teamledelse 29. oktober

Jeg holder 2 workshops __ teamledelse på IDA's konference '_______ der styrker' 29. oktober _ København. Se mere i _&_____;___ nyhedsbrev og læs allerede __ om det udviklingsredskab jeg __._. vil introducere til: www.team-culture.dk .

Anbefaling: Læs artikel om ___________

Læs Sanina Kürsteins artikel _&_____; Lederweb om hvordan lederen _&_____;_ medarbejderne til at dele _____ med andre end blot __ kolleger, de har sympati ___. Se artiklen  her .

Sensommerhilsner fra
- Elisabeth Plum