Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Dec 2015

Hvor går grænsen mellem ___ personlige og det private?

Der er forskel på __________ og privat

Skab et professionelt sprog __ samarbejdet

Lær konkret teamudvikling af ________ og CGI

Anbefaling: Læs om Patrick _________ 5 dysfunktioner i et ____

En øvelse til jeres _____________

Læs: 'Lederen skal kende _______ hemmelige koder'

 

Personfnidder og konflikter er __ tidsrøver, som lederne nævner _ den undersøgelse jeg gennemførte _ oktober. Det spilder både ________ og medarbejdernes tid og ___ give dårligt arbejdsmiljø, så ___ er virkelig noget, der ___ ud over resultaterne.

At himle med øjnene ___ en kollega taler. At _________ en mail der udtrykker ____ irritation og kritik af __ kollega. At komme for ____ til stort set alle _______. Det er eksempler på __________, der påvirker samarbejdet negativt. ___ når det påtales, kan ___ hører personen undskylde sig ___, at 'Folk må tage ___ som jeg er' eller '___ er ikke så slemt ____'.

Der er forskel på __________ og privat

Vores personlige væremåde på ______________ er dog ingen privatsag, ___ kan overlades til den _______. Det vi siger og ___ er del af vores ______________ rolle, og samarbejdet med __________ er en vigtig professionel ________, som indvirker på præstationerne _ positiv eller negativ retning.

Til gengæld skal arbejdspladsen ____ skal blande sig i, ____ vores personlige holdninger er __ hvem vi er som ________, for det er vores _______ sag.

Skab et professionelt sprog __ samarbejdet

Udviklingsredskabet Team Culture får ___ for, at det skaber __ fælles sprog om teamets __________. Man kan jo kun ____ om det, man har ___ for, og de fire ____________ giver nye ord og __ ny synsvinkel på samarbejdet. ____________ løftes op på det ______ plan, hvor det handler __, hvad vi får frem _ hinanden gennem vores bevidste __ ubevidste kommunikation. Det er _______ og mere trygt, fordi ___ ikke er 'nogens skyld'. __ hvordan I selv kan _____ Team Culture testpakken på team-culture.dk .

Lær konkret teamudvikling af ________ og CGI

9. december i Aalborg (__. 12-17) kan du høre, _______ CGI bruger Team Culture _ forbindelse med projektledelse på _________ og til at optimere ___ organisatoriske læring af projekter. ___ også om hvordan Grundfos ______ Lencionis teori om de 5 dysfunktioner til teamudvikling. Tilmelding ___ Dansk Projektledelse. Alle kan _______, så tilmeld dig HER .

Anbefaling: Læs om Patrick _________ 5 dysfunktioner i et ____

Bettina Dion Petersen har _______ en artikel om de ___ kendetegn ved et usundt ____________, som andre team også ___ klogt i at undgå. ___ handler bl.a. om mistillid __ konfliktskyhed, men læs hellere ____ artiklen på lederweb.dk .

En øvelse til jeres _____________

Har medlemmerne i din ________ eller dit team forskellige ___________ eller faglige ekspertiser? Læs ___ korte artikel Tværfagligt samarbejde – nogle gange mere 'tvært' ___ 'fagligt' som I finder HER .

Herefter kan I drøfte ________ spørgsmål:

  1. Hvornår er vi gode ___ at forstå hinandens faglige ______ og særlige vinkel? Og _ hvilke situationer kunne vi _____ bedre til det?
  2. Kommer vi nogle gange ___ at tage faglige uenigheder __________? - For eksempel ved __ blive irriterede og holde ____ på vores eget standpunkt.
  3. Hvordan kan vi blive (_____) bedre til at bruge _____ faglige forskelle til at _____ bedre resultater?
Læs: 'Lederen skal kende _______ hemmelige koder'

Det er titlen på __ artikel i Berlingske 15. ________, hvor jeg bliver interviewet __ hvor vigtigt det er, __ teamet kender deres kultur __ kan forandre den, så ___ understøtter deres opgaveløsning i ______ for at hæmme den. ___ artiklen HER .

Mange vinterhilsner fra
- Elisabeth