Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Februar 2014

Faglig ekspertise kan ikke __&_____; alene

At få det bedste ____ i hinanden

Aktiver eksperternes potentiale

Team Potentiale ™ testen __ godkendt

Anbefaling: Den effektive leder __ et team

Anbefaling: Ledelse af det ___ sker i mellemrummene

 

"Vi har nogle superdygtige _______ eksperter, men virksomheden får ____ glæde af deres store __________, for de opfatter sig ____ som en del af ________, og de kommer ikke __ over rampen ift. kollegerne __ brugerne." Sådan sagde en _____, der var sikker på, __ hendes gruppe havde potentiale ___ at skabe bedre resultater, ___ som havde svært ved __ få adgang til dette __________. Og dette problem er _____ udbredt.

Når gruppens potentiale skal _________, handler det både om __ øge deltagernes forståelse for, __ de bidrager i en __&______;___ helhed og om at _______ deres kompetencer til at samarbejde. ___&_____; dygtige fagfolk har brug ___ at føle sig set, _&______;__ og forstået, for ellers ______ de sig ned og ______ ved med at gentage __ synspunkter, som de ikke _____ kollegerne fatter.

At få det bedste ____ i hinanden

Hvordan aktiverer man det _______ potentiale i en gruppe _______ fagpersoner? De kaldes måske __ team, men fungerer mere ___ en samling stærke personer, ___ holder hinanden i skak. __ fra Team Potentiale Modellen™ ___ deres teamkultur måske kaldes ___________________ eller grøftegravende, for de _______ kompetencer til at få ___ bedste frem i hinanden, __ dermed spilder de virksomhedens __________. Læs introduktion til min Team __________&_____; model i min artikel _&_____; lederweb. Klik her

. Aktiver eksperternes potentiale

Følgende spørgsmål kan drøftes _ teamet, for at få __ dygtige medarbejdere til at _______ et større potentiale og _____ bedre arbejdsmiljø:

  • Hvad er den fælles ______, vi alle bidrager til?
  • Har vi det samme _______ af gruppens mål?
  • Hvad er det fælles _____, der giver mening for __ alle?
  • Hvordan kan vi blive _____ til at lytte til ____ de andre teammedlemmer prøver __ udtrykke – i stedet ___ at lytte for at _____ ammunition til vores eget næste ____&_____;_?
  • Hvordan kan vi skabe __&______;___ forståelse for, at selv __ et bidrag lyder meget ___________ fra vores eget, så ___ det være værdifuldt?
Team Potentiale ™ testen __ godkendt

Jeg har været på ___&______;_ i en række virksomheder ___ at få deres vurdering __, om min nye Team __________&_____; test har validitet og __ den er brugbar til __ finde teamets skjulte potentiale ___ nytænkning og bedre samarbejde. ____&______;_________ viste, at testen giver ______ god mening for teams _&_____;__ i private virksomheder og _ offentlige institutioner, i små __ i store teams og ______ både medarbejdere, ledere og ______. Spørgsmålene bliver oplevet som _________ og tankevækkende. Udbyttet af ____-_________ på to timer bliver ________ som stort. Se for ________ disse kommentarer:

  • "Fantastisk at vi så _______ fik nogle vigtige samtaler, __ ellers ikke har haft."
  • "Nu kan jeg se, __ vores team har ubrugte __________, og også se hvordan __ kan få fat i ___.&____;

I løbet af foråret ______ testen på nettet, så ______ og projektledere selv kan _____ dette udviklingsværktøj i egne _____. Søsætningen annonceres i næste __________.

Anbefaling: Den effektive leder __ et team

Dygtige individuelle ledere er ____ nok, for der skal _&_____;__ en helhedsorienteret lederkultur, der ______ videndeling på tværs af ________, funktioner, fagligheder og andre _______________ opdelinger. Evner til at ____&_____;___ på kryds og tværs __ til at bringe andre _ spil, er vigtigere end __ prøve at være en ______ leder med viden på ____ områder. Klik dig videre __ læs artiklen her .

Anbefaling: Ledelse af det ___ sker i mellemrummene

Kvalitet er ofte noget, ___ skabes i et samspil ______ forskellige institutioner, så ledere ____ have fokus på alt ___, der sker i mellemrummene. ___ skal som leder skabe _____, viden og praksis, der ___ inspirere på tværs af __&_____;____ mellem enheder. Læs hele ________ her .

Gode hilsner fra
- Elisabeth Plum