Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Maj 2015

Konfliktsky ledelse koster dyrt

Uenigheder har både et ________ og et negativt potentiale

Refleksioner der kan forebygge ______________

Teamudvikling som gør-det-selv eller ___ certificeret konsulent

Læs min nye artikel

Anbefaling: At løse konflikter _&_____;_ man selv er involveret

Anbefaling: Kontinuitet i personkredsen __ vigtig for nytænkning

 

Mange grupper bliver mere __ mere enige som tiden _&_____;_, men det er ikke _____ en god udvikling for ____________. Det er vigtigt at _______ gensidig tillid og kendskab ___ hinanden, hvis en gruppe ____ gøre et godt stykke _______. Men nogle gange bliver _______, enighed og venligt arbejdsklima __ mål i sig selv hjulpet _&_____; vej af en leder, ___ gør meget for at ____&_____; konflikter.

Denne harmoni bliver farlig ___ virksomheden, for gruppen præsterer ____ optimalt, når deltagerne ikke ___ udfolde alle deres kompetencer _____ gøre op med 'plejer'. ___ er lagt en dæmper _&_____; værdifulde gruppedynamikker og gruppen ___ vanskeligt ved at udvikle ___ og skabe nyt.

Uenigheder har både et ________ og et negativt potentiale

Lige meget om uenigheder _______ fra personers forskellige faglighed, ____________, erfaringer eller personlighed, så ___ uenighederne i nogle situationer _&______;__ til konflikter, manglende videndeling __ andre slags spild af __________. Og i andre situationer ___ de samme forskelle føre ___ bedre løsninger og mere ___&_____;______. Det afgørende er ikke ___________ i sig selv, men _______ deltagerne ser og håndterer _____ forskelle. Hvilken mening tillægger __ forskellene?

En gruppe skal opleve _&_____;________ og gensidig tillid, så __ kan sætte spørgsmålstegn ved 'plejer' og få deres forskelligheder _ spil på konstruktive måder. __ skal turde veksle mellem _______ og uenighed, for det __ vejen til udvikling og __________.

Refleksioner der kan forebygge ______________

Før følgende spørgsmål drøftes _ gruppen, skal I understrege __ både enigheder og uenigheder __ gavnlige for at opnå ____ resultater, for sådan en _____ kan få gruppen til __ tale om uenigheder på __ mere generel og tryg _&_____;__.

  • Hvad er det vigtigt __ er enige om i _&______;_______ af vores arbejdsopgaver? Hvornår __ det særlig vigtigt med _______? Og hvilke resultater vil ___ gavne?
  • I hvilke situationer kan ___ være vigtigt for vores __________, at vi undersøger vores __________? Hvilken slags uenigheder? Og ______ resultater vil det gavne? __ der nogle typer uenigheder __ bør undgå at lufte?
Teamudvikling som gør-det-selv eller ___ certificeret konsulent

Lær dit team hvordan __________ kan bruges konstruktivt og _____&_____;_ det er vigtigt ikke __ være konfliktsky. Brug udviklingsredskabet ____ Culture, hvor teamets kultur _&_____;___ ved en onlinetest, hvorefter ______ analyserer kulturprofilen og tager ____________ om konkret udvikling af _____ samarbejdskultur.

Udviklingsredskabet findes som et _&______;_-___-____ redskab, hvor du efter ______-______ får materiale, så I ____ gennemfører teammødet på ca. 2 timer. I kan også _&_____; en certificeret Team Culture _________ til at facilitere en _____________ for jeres team på ________ af testresultatet. Læs mere _&_____; www.team-culture.dk  eller send mig en ____ [ep@plum.co.dk], så vi kan _____ den bedste løsning for jer.

Læs min nye artikel

Læs min nye artikel __ hvordan man skaber værdi ___ at tage lederskab af ____________. Det kræver ledelse af '___ hårde og det bløde' __ af det fælles vi, __ det kræver aktive handlinger __ ikke blot klog tale. Link til PDF .

Anbefaling: At løse konflikter _&_____;_ man selv er involveret

Tænk på konflikten/uenigheden som __ fælles sag; Undersøg de ___________ oplevelser af situationen; Vis ___________ handlekraft. Mie Marcussens artikel _ Lederweb har fokus på ______ der skal løse konflikter ______ dem selv og deres ____________, men jeg synes hendes _&_____;_ kan bruges mere bredt. _&_____;_ artiklen her .

Anbefaling: Kontinuitet i personkredsen __ vigtig for nytænkning

Forskning fra Harvard Business ______ gør op med mantraet __, at det altid er ____ at udskifte personkredsen i _______ for at få nye ____________ ind. Derimod er tillid __ kendskab til hinanden vigtig ___ modet til at eksperimentere. __, og for evnen til __ udforske uenigheder vil jeg ____&______;__. Læs artiklen i DJØF-bladet her .

De bedste hilsner fra
- Elisabeth Plum