Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader
Nyhedsbrev, marts 2013 Tænk hvis vi kunne __ os selv udefra Værdifuld effektivisering af projektgruppens _______ Vital Differences® til halv ____? Hvad er temperaturen på ______ virksomheders kulturelle intelligens? Nyttig viden om kompetencer ___ globalt lederskab

Hvis vi kunne se __ selv udefra, så ville _____ samarbejdsproblemer kunne undgås. Vi _____ ikke spilde så mange __________ på misforståelser og konflikter, __ vi ville kunne høste ___ store potentiale der ligger _, at forskellige synsvinkler konfronteres ___ hinanden på konstruktive måder. ___ gælder i alle slags __&_____;__&_____;____ projektgrupper og i offentlige __ private virksomheder.

4. februar 2013 udkom ___ nye bog ’Samarbejde lokalt og globalt – forskelle er vitalt’ , og her er _____ eksempler på, hvordan danske ___________ har forebygget samarbejdsproblemer og ______ brugt medarbejdernes forskelle til __ skabe bedre resultater på __&_____;__ af fagligheder, nationaliteter, siloer __ andre forskelle. Find bogens ___________________ og dele af to ________ her: www.samarbejde-lokalt-og-globalt.dk


Værdifuld effektivisering af projektgruppens _______

I sidste nyhedsbrev lovede ___ at fortælle om et __&_____;________ udviklingsteam, der spillede Vital Differences® og opnåede værdifulde __________. Teamet arbejdede på et _______, der var 400 mio. ______ værd for virksomheden. Samarbejdsklimaet ___ venligt, men de faglige _________ arbejdede mest på deres ____ banehalvdel. Deadline nærmede sig __ der var tekniske problemer, ___ teamet ikke kunne finde _&______;_______ på. En dags spil ___ Vital Differences® version Interne __________ førte til, at teamet ________ epokegørende ny viden om _________ ekspertiser og om deres _______. Og de så sig ____ udefra med de andres &______;___. De indførte mere effektive ________________, hvor deres forskellige fagligheder __ erfaringer kom aktivt i ____, så de blandede sig ___ over grænsefladerne. Ja, det __ svært at løse komplekse _______, når man holder sig _&_____; sin egen banehalvdel. Der _____ sig at være et _&_____;___ potentiale i, at teamet _________ sig fra at være ’privatpraktiserende’ til at være et &_____;___&______;_____ team’. Hvor mange penge ___ denne effektivisering af arbejdet ___ værd for virksomheden?

Læs hele casen fra ____ og en gennemgang af ___ nye model ’Fire slags _____&_____; i bogen www.samarbejde-lokalt-og-globalt.dk .


Vital Differences® til halv ____?

For at fejre min ___ bog udlodder jeg 3 ___. Vital Differences® udviklingsforløb til ____ pris til projektgrupper, der _____ ønsker at se nye ________________ ift. deres vigtige eksterne ________ eller ønsker at revitalisere ________ samarbejde på tværs af ___________, nationaliteter, funktioner eller andre _________.

Læs mere om Vital ___________&___; og de to spilversioner ___ www.vitaldifferences.dk

Er du interesseret? Send ___ en mail ( ep@plum.co.dk ) med oplysninger om _______________ opgaver, antal deltagere og __ udfordringer I ønsker at _______ med. Sessionen skal afholdes _____ udgangen af juni 2013. __ tre heldige projektgrupper får ______ 10. April.


Hvad er temperaturen på ______ virksomheders kulturelle intelligens?

Jeg har skrevet en _______ til ledelseidag.dk , ud fra spørgsmålene: ____ gode er vi i __ danske virksomheder til at ____ og høste fordelene af __ kulturelt betingede forskelle på ______________? Hvad skal vi være ___&_____;_______ på, og hvor ligger ___________ fremadrettet?

Artiklen er bygget op _______ fem pointer:

  • 1. Alle ledere er ______ af forskelle
  • 2. God ledelse af _________ handler ikke om harmoni
  • 3. Forskelle fører ikke __________ til innovation
  • 4. Opgør med silotænkningen __&_____;___ fælles mål
  • 5. Der er aldrig ___ én årsag (til samarbejdsproblemer)

Læs artiklen. Klik her .


Nyttig viden om kompetencer ___ globalt lederskab

Global Leadership Acadamy er __ partnerskab mellem Industriens Fond __ CBS. De udgiver bl.a. ________ som er korte forskningsbaserede ________. Blandt andet en der _______ om kompleksitet som en ____ udfordring for ledere.

”Leaders have two possibilities – they can simplify complexity ___ they can capitalize on __________.&_____;

… (Og gæt hvad _____ artikel anbefaler)… ”Learning to see issues ___ behavior backwards, inside-out, and ______-____ is thus becoming the ___ global leadership skill.” Læs hele artiklen. Klik her.


Hilsen
Elisabeth Plum