Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Marts 2015

Et team skal være __ løsning – ikke et _______

Spørgsmål der forbedrer udbyttet __ teamwork

Team Culture er det ___ navn

Teamudvikling også på engelsk

Lær om de fire ____________ i din virksomhed

To arrangementer og en _____

Anbefaling: Bekymrende forskning om ________

 

Teams er nødvendige til __ løse komplekse arbejdsopgaver, for _&_____; kan medlemmerne bringe deres ___________ kompetencer i spil og ___ kan give bedre resultater __ mere nytænkning, end enkeltpersonerne ___ levere. Men alt for ____ lever team-arbejdsformen ikke op ___ forventningerne.

Hvis et team fortæller, __ de ikke har problemer ___ samarbejdet, dækker den beroligende _______ måske over, at virksomheden _&_____;_ glip af et skjult __________. Teamet har vænnet sig ___ bestemte måder at kommunikere _&_____;, og opdager ikke hvis _____ teamkultur hæmmer videndelingen. Når _________ kompetencer ikke bruges og __________ for nye opdagelser forpasses, _&_____; spildes virksomhedens ressourcer. Desværre _&_____;____ teamet sjældent, at der _______ noget, "for det går __ meget godt, ikke?"

Spørgsmål der forbedrer udbyttet __ teamwork

Følgende spørgsmål kan igangsætte ____________ om, hvordan teamet kan ________ samarbejdsformerne:

  • Hvilket udbytte skal virksomheden ____, når vi løser denne ______ som et team og ____ som enkeltpersoner?
  • I hvilke dele af _____ arbejdsproces er det særligt _______, at vi bruger vores ___________ kompetencer/baggrunde og også kan _____ uenigheder?
  • I hvilke dele af _______ arbejde er det særlig _______, at vi står sammen __ alle tager ansvar for ___ fælles opgave?
Team Culture er det ___ navn

Trofaste læsere af dette __________ har fulgt med i ___________ af min model om __________ og den tilhørende onlinetest, ___ jeg gennem lang tid ___ afprøvet i forskellige slags ____________. Her i 11. time _____ jeg på et endnu _____ navn, så nu hedder ___ Team Culture Modellen og ____ Culture Testen. Se selv _&_____; www.team-culture.dk

Teamudvikling også på engelsk

'Styrk dit team på __ timer og ni minutter' __ et slogan for mit _________________ til teams. Online-testen tager ______ højst 9 min for _____ teammedlem at udfylde og _____&______;___ tager to timer, hvorefter ______ har analyseret testresultatet og _________ sig for, hvordan de _______ vil udvikle deres teamkultur. __ findes redskabet også på _______, så værsgo at 'Revitalise ____ team in two hours ___ nine minutes' når du _______ på det lille flag ______ her: www.team-culture.com

Lær om de fire ____________ i din virksomhed

Overvejer I at tage _&_____;___ skridt i teamudviklingen i ____________? Bliv introduceret til modellen __ de fire teamkulturer og _&_____; øje på, hvordan I ___ optimere samarbejdet i jeres _____. Få et foredrag i _____ ledergruppe eller fx et _&_____;-____-_&______;__ for projektlederne for en _&_____;_____ af kr. 7.500 (+moms) ___ 1-2 timers oplæg og __&______;______. I kan booke mig ___ at sende en mail ___ ep@plum.co.dk.

To arrangementer og en _____

Ingeniørforeningen i Danmark har ____________ en times oplæg jeg _____ på lederkonferencen i oktober 2014 under overskriften 'Ledelse af ____________ sparer ressourcer og skaber __________'. Det er gratis for ___-_________ og koster kr. 100,- ___ andre at se. Du _&_____;__ nærmere om oplægget og __ det her .

På DSR's Lederforenings fagkonference 20. maj holder jeg oplæg __ Team Culture Modellen og _______ man som leder kan _____ den i hverdagen. Læs __ arrangementet her .

På Projektlederforeningens symposium 21. ___ har jeg en workshop ___ to praktiske cases om, _______ man leder teamkulturen professionelt. _&_____;_ om arrangementet her .

Anbefaling: Bekymrende forskning om ________

Nye amerikanske undersøgelser viser, __ mange teams får for ____ ud af deres samarbejde __ sjældent lever op til _____ potentiale om videndeling. Teamwork _&______;_ os dumme og dovne, _&_____;_ kulturen er præget af _____ for udstødelse og deltagerne ___________ hinandens holdninger. Læs Annemette _______ Jørgensens artikel i Ledelse _ dag her .

De bedste hilsner fra
- Elisabeth Plum