Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, Okt 2015

Hvad er det enkle ____ på kompleksitet?

Et team er en _________ – ikke en ting

Bliv bedre til at _____ på 2 timer og 9 minutter

Styrk din evne til __ teame

Er du leder? Giv ___ selv 10 min til __ afklare samarbejdet i dit ____

Kom på kursus i _______ af projektgruppens kultur

Deltag i workshop 29. _______

Anbefaling: Organisationer og mennesker __ uforudsigelige

 

Nye ting sker, planerne ______ ikke og de sædvanlige ________&_____;___ kommer til kort.

Arbejdsdagen opleves i stigende ____ som en kompleks situation, ____ sigtbarheden er nedsat og __________________ stor, og der er _____ måder at forstå situationen _&_____;.

Når opgaverne ikke længere __ enkle og 'tamme', men _________ og 'vilde', findes der ____ én rigtig fremgangsmåde, og ___ må prøve sig frem ___ skitser og prototyper. Vanetænkningen ____ udfordres og nye veje ______, så det er afgørende, __ personer med forskellige kompetencer __ synsvinkler stikker hovederne sammen __ bringer deres forskelle i ____.

Et team er en _________ – ikke en ting

Det enkle svar på ____________ er derfor at skabe _____, hvor ansatte mødes for __ opnå fælles resultater på _____ og tværs af fagligheder, __________, siloer og sektorer. Teamarbejdsformen ______ sig i disse år, ___ den er ikke nem __ få til at lykkes, _____ den netop bringer forskelle ______.

Teamarbejdsformen lykkes ikke, hvis __ team betragtes som en ____; som noget der bliver ______ og så kører det ____ automatisk. Den lykkes kun, _&_____;_ teamet ses som en _________, der foregår hele tiden. ___________ hedder at teame, og ____&_____;_ i at medlemmerne relaterer ___ hinanden, lytter til andres ___________, koordinerer handlinger og skaber _&_____;____ beslutninger, og det kræver __ de er opmærksomme på _________ perspektiver.

Bliv bedre til at _____ på 2 timer og 9 minutter

Med dialogværktøjet Team Culture ___ I selv styrke jeres _____ til at teame. I _______ med en undersøgelse af _______ kulturtræk (onlinetest på 8-10 ________) og fortsætter med et _&______;__, hvor I analyserer testresultatet __ afklarer, hvordan I kan _____ bedre resultater ved at _______ jeres teamkultur. Findes på _____ og engelsk. Læs nærmere __ bestil dialogværktøjet HER .

Styrk din evne til __ teame

Overvej følgende spørgsmål og _&_____;_ handling bag snarest muligt:

  1. Hvilken aktuel opgave er ___ vigtigt vi stikker hovederne ______ om, for her skal __ finde en anden løsning ___ vi plejer at bruge?
  2. Hvilken kollega/medarbejder har jeg __&_____;____ ved at forstå? Og _______ kan jeg lytte på __ anden måde for at _&_____; større forståelse for denne _______ perspektiver?
  3. Hvordan kan jeg gøre ____ særlige synsvinkler lettere at _____&_____; for andre?
  4. Hvem skal jeg sætte ___ ved siden af til _&_____;___ møde?
Er du leder? Giv ___ selv 10 min til __ afklare samarbejdet i dit ____

Hverdagen levner sjældent tid ___, at danne overblik over ____________ i dit team og _________ næste skridt i din ___________. Få hjælp hertil ved __ deltage i en survey, ___ jeg gennemfører, for at __ kan blive klogere på, ____ skoen trykker, når det _______ om teamledelse i en ________ hverdag. Besvar de fire __&______;____&_____;_ om hvad der spænder ___ for god kommunikation, om _____&______;____ i teamets samarbejde og ______ redskaber du bruger i ___ teamledelse. Måske dine refleksioner _____ dig ideer til, hvordan _ bliver bedre til at _____?

Besvarelsen er anonym og ______________ bringes i et kommende __________. Læg mærke til, at ___ er bedre plads til ___________, end det umiddelbart ser __. Klik og besvar spørgsmålene HER .

Kom på kursus i _______ af projektgruppens kultur

Jeg holder kursus sammen ___ nogle spændende virksomheder 26. ___. i København og 9. ___. i Aalborg. Hør hvordan ________, B&W Vølund, Københavns Kommune __ CGI bruger samarbejdet som _____ i projektteamet. Dansk Projektlederforening ________ kurserne, men alle kan _______. Få kursusbeskrivelsen her ( PDF )

Deltag i workshop 29. _______

På IDA's spændende konference '_______ der styrker' holder jeg ________ sammen med Morten Ravn ___ B&W Vølund under overskriften '___ lederskab af teamkulturen - ____ ressourcer og skab nytænkning'. __ er også velkommen til __ komme forbi i Team _______'_ stand. Læs mere om ___________ HER .

Anbefaling: Organisationer og mennesker __ uforudsigelige

Ralph Stacey er pioneren ________ kompleksitetstænkning, og han siger, __ vi skal holde op ___ at bruge så meget ______ på at udarbejde langsigtede ______, og i stedet blive _____ til at se, hvad ___ faktisk sker i nuet __ reagere i det bølgende ___ af menneskelige interaktioner, som __ organisation består af. Læs ___________ med Stacey i DJØF-bladet HER

God fornøjelse med at _____!
- Elisabeth Plum