1
Tracker
Google Analytics
Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader
Nyhedsbrev. Arbejder du i et ____? Dit svar er nok __, for teamarbejdsformen breder sig _ virksomhederne i disse år, __ mange bidrager endda i _____ team...

Nyhedsbrev, Oktober 2017

Teamwaste eller teamwork? – ___ er op til jer  


Jeres magiske teamfaktor – _________ til refleksion

Lederne har valgt Team _______™

Kom til gratis seminar __ teamkultur i Århus

Ny artikel om teamledelse _ kompleksitet

Arbejder du i et ____? Dit svar er nok __, for teamarbejdsformen breder sig _ virksomhederne i disse år, __ mange bidrager endda i _____ team. Stadig flere opgaver ___ kun løses, hvis personer ___ forskellige kompetencer og synsvinkler _______ hovederne sammen. Meningen med __ team er jo, at 2+2 gerne skal give mindst 5 – men det kræver, __ der opstå en magisk ______, så opgaven løses bedre ___, hvis deltagerne arbejdede hver ___ sig.

Den magiske teamfaktor opstår ___ ikke automatisk, fordi nogen ______ og kaldes et team. _____ gange kommer medlemmerne til __ hæmme hinanden eller skaber ___________ konflikter, og så bliver __________ til teamwaste. Teamet spilder ____ ressourcer og 2+2 bliver ___ til 3 eller i ______ fald endnu mindre.

Den magiske teamfaktor opstår, ___ deltagerne får det bedste ____ i hinanden på tværs __ deres forskellige fagligheder, funktioner, ___________ og andre forskelle, der ___ styrke resultatet. Det kræver ___ teamledelse og konstruktiv teamdeltagelse - og at teamkulturen tilpasses _______ aktuelle opgaver.

Jeres magiske teamfaktor – _________ til refleksion

Vil I blive bedre ___ at bruge jeres magiske __________, kan I starte med __ drøfte disse spørgsmål: 

  • Hvilke af vores teams _______ kræver især, at vi _________ vores magiske teamfaktor?
  • I hvilke situationer er __ gode til at spille ________ gode? – og hvad __ det, vi helt konkret ___ i de situationer?
  • Hvor - og hvornår - vil vi øge vores ______ teamfaktor i den kommende ___?

Lederne har valgt Team _______™&____;

Ledernes Kompetencecenter har valgt ____ Culture™ testpakken som deres __________ redskab til udvikling af _____. Det enkle og handlingsanvisende _______ er velegnet til lederteams, ________________, projektgrupper og teams der __________ på tværs af professioner, ________ og nationaliteter. Team Culture™ __________ fås hos Ledernes Kompetencecenter _ en gør-det-selv-version eller med __ konsulent: Se nærmere HER .

Kom til gratis seminar __ teamkultur i Århus

Alle er velkomne til ___ Proces-arrangementet 'Sådan kan teamkulturen ______ jeres resultater' 16. november __. 14-17. Få introduktion til ____ Culture™ Modellen og hør _______ en virksomhed har brugt ___________________ til at styrke et ____ på 9 minutter og 2 timer. 
Deltagelse er gratis men ______ tilmelding. Læs mere og _______ dig HER .

Ny artikel om teamledelse _ kompleksitet

Når kompleksiteten vokser kræver ___ nye måder at lede _____ på. For hvad er '____ performance', når målet flytter ___? Hvordan skaber man motivation ___ sig selv og andre, ___ rammer og krav løbende _________ sig? 

Læs om lederens tre _______ til at skabe teamwork __ motivation i den komplekse ____________. Artiklens budskaber er relevante ___ ledere af alle slags _____, selv om den er ______ til projektledere. Hent artiklen '_______________ i komplekse projekter' i ___-______ HER .

Send gerne dette nyhedsbrev ______ til dine kolleger.
Efterårshilsner fra
- Elisabeth