Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader
Nyhedsbrev, November 2013 Udvikling går både hurtigt __ langsomt Spilder I tiden? Ud i verden med ___ professionelle brætspil Dit team har et ______ innovationspotentiale Ny artikel: Toptune dit ____ Anbefaling: Ny udgave af ____ Jensens 'Grundbog i kulturforståelse'

Det tager ikke mere ___ et splitsekund at få __ ahaoplevelse, som for altid &_____;_____ ens synsvinkel. "Sådan har ___ aldrig tænkt før." Men ___ nye erkendelse er ikke __ quick-fix, der automatisk giver ______ forandringer af praksis. Det _____ tid at få omsat __ ny indsigt til andre __________ i hverdagen, for det ____ i samspil med omgivelserne, __ kræver 'inkubationstid', afprøvning og ____________.

Tid er vigtig ved _________&_____;______ af udviklingsaktiviteter, men tid _______ os også et puds. ______ gang jeg brugte samtaleværktøjet _____ Differences® i en virksomhed _____ et par medarbejdere om ________: "Har vi overhovedet tid ___ at bruge en hel ___ på vores samarbejde, når __ har så travlt med _________?&____; Efter gruppens spilsession lød ___: "Utroligt at vi er _&_____;__ så langt på bare __ enkelt dag." Og dagen ___ blot starten på en _&_____;_____ udviklingsproces. Du kan læse ____ om Vital Differences® her .

Spilder I tiden?

Hvad bruger I mest ___ på:

  • At tale om hvor ___________ og besværlige 'de andre' __?
  • At tale om hvordan _ kan bygge bro til '__ andre' og måske også _____ jeres forskelle konstruktivt?

Få inspiration til at _____ tiden mere kulturelt intelligent: her

Ud i verden med ___ professionelle brætspil

Arla udbyder nu Vital ___________&___; som intern læringsaktivitet til _____________ teams. Og en stor ______ svensk virksomhed har også _&_____;__ øje på Vital Differences®. __ vil øge ledernes evne ___ at få det bedste __ af nationale og faglige _________, og få en bred _______ til forskelle - 'diversity __ thoughts' - omsat til _&_____;___ for virksomheden.

Dit team har et ______ innovationspotentiale

Er to timer kort _____ lang tid, når det _______ om at blive klogere _&_____;, hvordan gruppens arbejdskultur hæmmer _____ fremmer deres evne til __ skabe nytænkning? Du har ________ for at få to ______ gratis teambuilding, hvor dit ____ bl.a. afprøver prototypen af ____ Potentiale Testen™. Hvis du __ interesseret så kontakt mig ___: ep@plum.co.dk

"Ja, det gav jo _______ syn for sagen. Nu ___ vi hvad vi skal _ gang med her i _______, hvis vi skal lykkes ___ dette udviklingsprojekt." sagde en ____, da teamet havde set ______________.

Planen er at Team __________ Testen™ kan gennemføres på ______ fra foråret 2014.

Ny artikel: Toptune dit ____

Vil du læse en ____ artikel, hvor jeg præsenterer ____ Potentiale Modellen™? Artiklen indeholder ___&_____; nogle arbejdsspørgsmål som teamet ___ drøfte. Klik dig videre ___ artiklen fra Lederweb her

Anbefaling: Ny udgave af ____ Jensens 'Grundbog i kulturforståelse'

Er du interesseret i _________ og brobygning mellem kulturer _&_____; arbejdspladsen og i uddannelsessystemet? ____ Jensen har opdateret sin __________ fra 2004. Fokus er _&_____; etniske/ nationale kulturer og _&_____; hvordan køn, etnicitet og ________ væver sig ind i ________. Bogen er forskningsbaseret, giver __ godt overblik over teorierne _&_____; feltet og over de forskellige ______________, den har interessante modeller __ mange små historier og _________. Kig i bogen   her


Efterårshilsner fra
- Elisabeth Plum