Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader

Nyhedsbrev, November 2014

Lad ikke personprofiler skade ____________

Når personprofiler går ud ____ bundlinjen

Personprofiler er kun en __________

Brug personprofiler konstruktivt – __ tjekliste

Anbefaling: Lyt for at _____&_____; – ikke for at _____

Vil du læse min _______ historie?

 

Personprofiler er meget populære _ virksomhederne og er i &_____;_____ blevet brugt til personlig _________, teambuilding og konflikthåndtering. MBTI, ___, DISC og Belbins teamroller __ nogle af de forskellige _____ personprofiler, men jeg tænker ___&_____; på de nationale kategorier, ___ opdeler mennesker i fx _________________ eller kollektivistiske alt efter, _______ national baggrund de har.

Disse forskellige bidrag handler ____ om at sætte ord _&_____;, hvordan personer kan have ___________ adfærd, tankemønstre og præferencer. ___ kan øge selvindsigten og _____&_____;_____ for at vi er ___________, og det er en _____ vigtig pointe.

Når personprofiler går ud ____ bundlinjen

Det giver dog problemer, _&_____;_ personprofilerne bruges som undskyldninger. &____;___ kan jeg ikke gøre ___, for jeg er fransk." _____ "Det må du få __ af de ekstroverte til, ___ jeg er jo introvert." _____ "Det nytter ikke at __&______;___ ham, for han er _&______;_ type." Her bliver forskellene __________, bruges til at forklare ___ muligt og til at ____&_____;___ sig ansvaret.

Når konklusionen er, at &____;__ er som vi er", _&_____; stopper både den personlige _________ og udviklingen af samarbejdet. ____ mod hensigten så spilder _____________ sine ressourcer, for videndelingen _&_____;____ og mulighederne for problemløsninger ______&_____;____.

Personprofiler er kun en __________

Det kan være godt __ brug en slags personprofil ___ at øge forståelsen for, __ vi tænker og handler ___________, men konklusionen skal være, __ så skal vi gøre __ ekstra umage med samarbejdet. ___ anbefaler at næste skridt __ at finde frem til, _______ man får det bedste ____ i hinanden på tværs __ alle forskellene. Nogle gange _____ forskellene gnidninger i samarbejdet, __ her skal der bygges ___. Andre gange skal forskellene _______ i spil, fordi de ___ føre til bedre resultater. ___ anbefaler også, at man ____ stirrer sig blind på ___________, men husker på alle __________ og fællesskabet.

Brug personprofiler konstruktivt – __ tjekliste

Når I har brugt __ slags personprofil til at _&_____;___ ord på jeres forskelle, _&_____; kan I tage næste ______ ved at drøfte følgende __&______;____&_____;_:

  • I hvilke situationer er ___ særligt vigtigt at vi lytter __ kommer hinanden i møde, _____ vi har meget forskellig _____________, der skal bygges bro ____?
  • Hvornår er det vigtigt ___ resultaterne, at vi sørger ___ at forskellige persontyper bidrager?
  • I hvilke situationer er ___ risiko for, at de __________ beskrivelser bliver bortforklaringer og ______________?
  • Har vi en tendens ___ at synes, at nogle _____ er bedre end andre? __ overser vi noget hos __ mindre populære typer?

Har I brug for __ redskab til at afklare, _______ I kan bruge jeres _________ til at skabe bedre __________, så kan Team Potentiale™ __________ være noget for jer. _&_____;_ mere ved at klikke her .

Anbefaling: Lyt for at _____&_____; – ikke for at _____

Det er særlig vigtigt – og særlig svært - __ lytte, når man er ______ med mennesker, der tænker __ reagerer anderledes end en ____. Pernille Bekke har skrevet __ artikel med 7 gode _&_____;_ og 9 faldgruber i __________ svære kunst. Klik dig ______ og læs artiklen her .

Vil du læse min _______ historie?

Jeg har bygget bro ______ forskelle i virksomhederne i _____ år, og har undervejs _&_____;__ en masse – både __ mine positive oplevelser og __ modvinden. Vil du læse _________ om baggrunden for mine _&______;___ og udviklingsredskaber, så klik ___ videre til min redesignede __________ her .

De bedste hilsner fra
- Elisabeth Plum