Hey, where did my words go? (Click to hide)

In the trial version of Web2Disk every fifth word is blanked out. To copy this site with all the words, please upgrade to the full version and copy this website again.

Inspyder Web2Disk: The Website Downloader
Nyhedsbrev. Jeres virksomhed består af __________ enkeltpersoner, men først via _____ indbyrdes samtaler skaber de ___________, resultater og udvikling.

Nyhedsbrev, Maj 2018

Det koster dyrt at ______ de fælles samtaler


Kender I disse kulturmønstre?

I har brug for ____ / TUS

Anbefaling - tre artikler __ arbejdspladsens kultur
 

Jeres virksomhed består af __________ enkeltpersoner, men først via _____ indbyrdes samtaler skaber de ___________, resultater og udvikling. Spørgsmålet __ om I bruger den ______ pulje af kompetencer på ___ bedste måde eller om _ spilder værdifulde ressourcer?

Kender I disse kulturmønstre?

Ligner jeres fælles samtaler _____ blå figur? – Og __ det tilstrækkeligt til at _____ optimale resultater i jeres __________? Eller ligner jeres fælles ________ snarere den røde figur? 

 
Stregerne skal forstås som ____ forbindelseslinjer og mulige kontaktflader. ___ hvor man kan samarbejde __ få hjælp – dele _____ og skabe ideer. Så ___ røde figur viser det _______ potentiale for de fælles ________. 

Vi skal selvfølgelig ikke ____ sammen tale sammen hele _____ i en sønderdøvende kakofoni. ___ for at få alle _____ kompetencer i spil, skal __ have adgang til den ________ vifte af relevante relationer. __ fælles samtaler er en ______ dimension i jeres kultur, __ måske har I netop __ brug for at revitalisere _____ dimension.

I har brug for ____ / TUS

De langstrakte OK-forhandlinger på ___ offentlige område har givet ___ - ikke kun i __________ men også i private ____________. Måske har spekulationerne skabt ___ skillelinjer på arbejdspladsen. Nu __ det på tide, at __________ om interesseforskelle bliver afløst __ samtaler om andre slags _________. Nemlig om hvordan forskellige ___________ er nødvendige for løsning __ kerneopgaven. 

I kan også have _____ aktuelle anledninger til, at _ vil fokusere på det __________ i, at I har ___________ kompetencer og forskellige bidrag ___ de fælles opgaver. 

Hold en gruppeudviklingssamtale / _____________________ for at styrke jeres ______ samtaler og få nye _____ til, hvordan I bedst ______ jeres forskelle.

  • Vil I have et _____________ på jeres fælles samarbejdskultur __ afklare hvordan den påvirker _____ resultater? 
  • Ønsker I en praktisk __ handlingsanvisende tilgang til jeres ______?  
  • Vil I have ideer ___, hvordan I bliver endnu _____ til de fælles samtaler __ kryds og tværs i ______ og i virksomheden?
Så brug udviklingsredskabet Team _______® i jeres GRUS/TUS. I ___ få hjælp fra en ____________ konsulent, som giver jer ____________ sparring på jeres aktuelle ____________ - eller I kan _____ redskabet i gør-det-selv-udgaven. Se hvad _ får med de forskellige _______ HER .

Se hvordan udviklingsredskabet Team _______® virker i denne video: 


Anbefaling - tre artikler __ arbejdspladsens kultur

Jeanette Hallundbæk, Lars Pedersen __ Benedikte Achen er certificerede _ Team Culture® og kan ______ jer med at styrke _____ kultur og de fælles ________. Og de har for _____ skrevet tankevækkende artikler om kulturudvikling:  

Jeanette Hallundbæk skriver om 10 tegn __ en syg teamkultur. Det __ svært selv at mærke ___________ i kulturen, så disse ____ er vigtige at kende, __ ikke jeres kultur står _ vejen for vigtig udvikling ___ nye opgaver, nye udfordringer, __ nyt år, ny strategi _____ ny organisering. Det er __________ at arbejde målrettet og ______ for at kulturen kan ______ jeres strategi. 

Læs artiklen på lederweb her :

Lars Pedersen fokuserer på udfordringerne ___ tværgående team, der arbejder ____ eller delvist virtuelt. Hvordan _____ kulturforskelle kan virke som __ hæmmende dyne eller en _______ dynamik – afhængigt af _______ I arbejder med jeres ______ og kulturforskelle. Og der __ heldigvis hjælp at hente.

Læs artiklen på LinkedIn her :

Benedikte Achen spørger om I ___ kikkerten for det blinde ___. For mens mange virksomheder ___ travlt med at tegne ______________ af de enkelte medarbejdere, __ sætter kulturen sig igennem ___ om ryggen. Den kulturelle _________ af samarbejdet er måske _______, men den påvirker resultaterne ________. Men det personlige og ___ kulturelle er et både-og.

Læs artiklen på LinkedIn her

Send dette nyhedsbrev videre ___ din kollega!
Mange forårshilsner fra
- Elisabeth